image
Zamówienia publiczne   Zaloguj


Aktualnie prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Termin składania ofert: 12-04-2010 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 12-04-2010 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 19-03-2010 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 19-03-2010 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 22-02-2010 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 22-02-2010 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 23-02-2010 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 23-02-2010 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 19-02-2010 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 19-02-2010 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 29-12-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 29-12-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 02-12-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 02-12-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 23-12-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 23-12-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity z póź zm.), albowiem nie złożono żadnej oferty.

  Czytaj więcej...

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity z póź zm.), albowiem nie złożono żadnej oferty.

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 23-10-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 23-10-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 20-11-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 20-11-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 22-09-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 22-09-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Termin składania ofert: 22-10-2009 do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 22-10-2009 o godzinie 12:30

  Czytaj więcej...

Strona 9 z 9First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  Next   Ostatni   

    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image