image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/09/12 dostawy implantów ortopedycznych

Termin składania ofert upływa w dniu  27.06.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 27.06.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 21.05.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 21.05.2012

załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 21.05.2012

wyjaśnienia do SIWZ cz1 - data publikacji 14.06.2012

wyjaśnienia do SIWZ cz2 - data publikacji 19.06.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w oznaczonych częściach - data publikacji 31.07.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-05-21
Liczba wyświetleń: 504

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image