image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/08/12 dostawy sprzętu i odczynników dla Laboratorium

Termin składania ofert upływa w dniu  12.06.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 12.06.2012 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 18.05.2012

specyfikacjia istotnych warunków zamówienia - data publikacji 18.05.2012

załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 18.05.2012

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 29.05.2012

ZMIANA TERMINU - data publikacji 29.05.2012

wyjaśnienia do siwz cz.1 - data publikacji 31.05.2012

załącznik do pyt nr 9 - data publikacji 31.05.2012

wyjaśnienia do siwz cz.2 - data publikacji 31.05.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 18.07.2012

unieważnienie postępowania w części 16 - data publikacji 31.08.2012

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-05-18
Liczba wyświetleń: 961

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image