image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/11/12 - świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu  01.06.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 01.06.2012 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.05.2012

specyfikacjia istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.05.2012

wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ - data publikacji 17.05.2012

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 17.05.2012

wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - data publikacji 25.05.2012

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 25.05.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 13.06.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-05-04
Liczba wyświetleń: 1085

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image