image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/10/12 dostawy stymulatorów dla Oddziału Kardiologicznego ZZOZ w Ostrowie Wlkp

Termin składania ofert upływa w dniu  14.05.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 14.05.2012 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 25.04.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 25.04.2012

załącznik nr 2, 2a do SIWZ - data publikacji 25.04.2012

wyjaśnienia do siwz cz.1 - data publikacji 07.05.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 2 - data publikacji 09.05.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 13.06.2012

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-04-25
Liczba wyświetleń: 364

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image