image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/07/12 dostawy materiałów opatrunkowych i specjalistycznych

Termin składania ofert upływa w dniu  17.04.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 17.04.2012 o godzinie 12:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 02.04.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 02.04.2012

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 02.04.2012

wyjaśnienia do siwz cz.1 - data publikacji 11.04.2012

załącznik nr 3 do siwz - data publikacji 13.04.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 08.05.2012

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-04-02
Liczba wyświetleń: 509

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image