image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/03/12 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych artykułów medycznych

Termin składania ofert upływa w dniu  15.03.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 15.03.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 02.02.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 02.02.2012

załacznik nr 2 do siwz - data publikacji 02.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz.1 - data publikacji 09.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz.2 - data publikacji 09.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 3 - data publikacji 15.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 4 - data publikacji 15.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 5 - data publikacji 20.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 6 - data publikacji 28.02.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 7 - data publikacji 28.02.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 19.04.2012

anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części postępowania oznaczonej jako PAKIET NR 6, ponowne badanie nieodrzuconych ofert oraz ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w tej częsci postępowania - data publikacji 27.04.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-02-02
Liczba wyświetleń: 1520

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image