image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/02/12 Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu  17.02.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 17.02.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 01.02.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 01.02.2012

załącznik nr 2 a,b,c do siwz - data publikacji 01.02.2012

wyjaśnienia do SIWZ cz1 - data publikacji 13.02.2012

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - data publikacji 18.04.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-02-01
Liczba wyświetleń: 541

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image