image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/35/13 - dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych

Termin składania ofert upływa w dniu  17.01.2014 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 17.01.2014 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - przekazane w dniu 04.12.2013 Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - data publikacji 04.12.2013

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U./S S236 05/12/2013 409656-2013-PL - data publikacji 05.12.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 05.12.2013

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 05.12.2013

projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ - data publikacji 05.12.2013


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-04
Liczba wyświetleń: 470

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image