image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/32/2013 dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Termin składania ofert upływa w dniu  29.11.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 29.11.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 21.11.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 21.11.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 21.11.2013

wyjasnienia do SIWZ cz 1 - data publikacji 26.11.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 04.12.2013

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-11-21
Liczba wyświetleń: 451

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image