image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/30/13 dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w ZZOZ

UWAGA : NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu  18.11.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 18.11.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.11.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.11.2013

 

Załączniki nr 2 - pakiet nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 1 - łóżko kardiologiczne intensywnej opieki medycznej - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 1 - szafka przayłóżkowa z blatem bocznym - data publikacji 04.11.2013

 

załącznik nr 2 - pakiet nr 2 - opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 2 - łóżko kardiologiczne - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 2 - szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - data publikacji 04.11.2013

 

załącznik nr 2 - pakiet nr 3 - opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 3 - wózek do transportu chorych - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 3 - wózek anestezjologiczny - data publikacji 04.11.2013

 

załącznik nr 2 - pakiet nr 4 - opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 4 - wózek do przewozu zwłok - data publikacji 04.11.2013

załącznik nr 2 - pakiet nr 4 - kozetka lekarska - data publikacji  04.11.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 1 - data publikacji 08.11.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 2 - data publikacji 08.11.2013

modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert - data publikacji 13.11.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 13.11.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 3 - data publikacji 13.11.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 22.11.2013


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-11-04
Liczba wyświetleń: 1048

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image