image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/25/2013 Dostawa implantów

Termin składania ofert upływa w dniu  25.11.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 25.11.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 12.10.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.10.2013

wzór umowy - data publikacji 12.10.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 12.10.2013

wyjaśnienia, modyfikacja siwz oraz informacja o zmianach - data publikacji 13.11.2013

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 13.11.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 14.11.2013


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-10-12
Liczba wyświetleń: 720

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image