image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/26/13

Przetarg nieograniczony wykonanie, dostawę z montażem mebli wyposażenia biurowego, łazienkowego oraz uruchomienie sprzętu elektrotechnicznego i komputerowego dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (liczba zadań - 7 pakietów)

UWAGA : NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu  21.10.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 21.10.2013 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.10.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówinenia - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

PAKIET NR 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 04.10.2013

wyjaśnienia treści SIWZ cz.1 - data publikacji 09.10.2013

modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert - data publikacji 14.10.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 14.10.2013

wyjaśnienia treści SIWZ cz 2 - data publikacji 16.10.2013

wyjaśnienia treści SIWZ cz 3 - data publikacji 16.10.2013

wynik postępowania - data publikacji 08.11.2013


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-10-04
Liczba wyświetleń: 760

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image