image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/22/13 dostawy leków

Termin składania ofert upływa w dniu  25.09.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 25.09.2013  o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 10.09.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 10.09.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 10.09.2013

wyjaśnienia SIWZ - data publikacji 19.09.2013

wyjaśnienia do siwz część 2 - data publikacji 20.09.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 25.10.2013


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-09-10
Liczba wyświetleń: 557

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image