image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/21/13 -adaptacja pomieszczeń na pracownię hemodynamiki z dostawą aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert upływa w dniu  24.09.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 24.09.2013 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 16.08.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 1 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 2 i 3 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 4 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 5 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówenia dla pozycji nr 6 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 7 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 8 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 9 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 10 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 11 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 12 - data publikacji 16.08.2013

załacznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pozcyji nr 13 - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2a do SIWZ - wykaz prac adaptacyjnych niezbędnych do instalacji i uruchomienia  aparatury i sprzętu medycznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię hemodynamiki - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 2a do SIWZ - rysunek - rzut poziomy pracowni hemodynamiki - data publikacji 16.08.2013

załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy - data publikacji 16.08.2013

wyjaśnienia do siwz 1 - data publikacji 03.09.2013

wyjaśnienia do siwz 2 - data publikacji 12.09.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 21.10.2013


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-08-14
Liczba wyświetleń: 1291

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image