image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/20/13 - dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w ZZOZ

Termin składania ofert upływa w dniu  20.09.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 20.09.2013 o godzinie 12:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 10.08.2013

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 10.08.2013

Formularz oferty - załącznik nr 1 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 1 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 2 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 3 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 4 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 5 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 6 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 7 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 8 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 9 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

Opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR 10 - załącznik nr 2 - data publikacji 10.08.2013

wyjaśnienia nr 1 - data publikacji 21.08.2013

wyjaśnienia nr 2 - data publikacji 06.09.2013

wyjaśnienia nr 3 - data publikacji 06.09.2013

zmodyfikowany załącznik nr 2 pakiet nr 10 w zakresie lampy zabiegowej - data publikacji 06.09.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 3,4,8 - data publikacji 15.10.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2 i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 1,5,7,9 - data publikacji 31.10.2013

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-08-10
Liczba wyświetleń: 3310

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image