image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
FDZP/16/2013 dostawy sprzętu i odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Termin składania ofert upływa w dniu  09.08.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 09.08.2013 o godzinie 12:30

Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2013 o godzinie 12:00

Nowy termin otwarcia ofert - 26.08.12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 24.07.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 24.07.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 24.07.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 01.08.2013

przesunięcie terminu składania ofert - data publikacji 01.08.2013

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 20.08.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania - data publikacji 01.10.2013

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-07-24
Liczba wyświetleń: 992

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image