image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
21/12 dostawa sprzętu komputerowego i telefonicznego

Termin składania ofert upływa w dniu  03.09.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 03.09.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 23.08.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 23.08.2012

załącznik nr 2 do siwz - cz 1 - Aparat telefoniczny - data publikacji 23.08.2012

załącznik nr 2 do siwz - cz 2 - Drukarka laserowa - data publikacji 23.08.2012

załącznik nr 2 do siwz - cz 3 - Komputer biurowy - data publikacji 23.08.2012

zawiadomieine o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 12.09.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-08-23
Liczba wyświetleń: 358

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image