image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/16/12 - dostawy środków dezynfecyjnych, myjących i czystościowych - 5 pakietów

Termin składania ofert upływa w dniu  29.08.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 29.08.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 09.08.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.08.2012

załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 09.08.2012

wyjaśnienia do SIWZ cz1 - data publikacji 22.08.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 19.09.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-08-09
Liczba wyświetleń: 546

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image