image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/19/2012 dostawa zestawu sprzętu medycznego do laparoskopii

Termin składania ofert upływa w dniu  14.08.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 14.08.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 27.07.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 27.07.2012

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 27.07.2012

wyjaśnienia do SIWZ cz.1 - data publikacji 06.08.2012 r.,

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 05.09.2012 r.

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-07-27
Liczba wyświetleń: 492

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image