image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/18/12 dostawa mebli dla ZZOZ

Termin składania ofert upływa w dniu  03.08.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 03.08.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 20.07.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia -data publikacji 20.07.2012

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 20.07.2012

zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - data publikacji 14.08.2012

 


Napisany przez: lukasz
Data wysłania: 2012-07-20
Liczba wyświetleń: 466

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image