image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/17/12 dostawa aparatury medycznej i sprzętu

LinkClick.aspxTermin składania ofert upływa w dniu  30.07.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 30.07.2012 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.07.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia -data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 1 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 2 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 3 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 4 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 5 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 6 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 7 - data publikacji 17.07.2012

załącznik nr 2 do siwz cz. 8 - data publikacji 17.07.2012

MODYFIKACJA i wyjaśnienia do SIWZ, zmiana terminu składania ofert cz.1 - data publikacji 26.07.2012

MODYFIKACJA i wyjaśnienia do SIWZ, zmiana terminu składania ofert cz. 2 - data publikacji 26.07.2012

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 26.07.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 3 - data publikacji 27.07.2012

załącznik do wyjaśnień cz. 3 pyt. nr 13 - data publikacji 27.07.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 14.08.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-07-17
Liczba wyświetleń: 886

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image