image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/14/12 dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych

Termin składania ofert upływa w dniu  20.07.2012 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 20.07.2012 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 29.06.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 29.06.2012

załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 29.06.2012

wyjaśnienia do siwz cz.1 - data publikacji 06.07.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 2 - data publikacji 09.07.2012

wyjaśnienia do siwz cz. 3 - data publikacji 12.07.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 21.08.2012

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-06-29
Liczba wyświetleń: 402

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image