image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/15/12 - dostawy sprzętu jednorazowego - akcesoria do respiratorów - 2 pakiety

LinkClick.aspxTermin składania ofert upływa w dniu  06.07.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 06.07.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 27.06.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 27.06.2012

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 27.06.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 23.07.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-06-27
Liczba wyświetleń: 350

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image