image
Zamówienia publiczne   Zaloguj
image
Szczegóły artykułu
NZP/13/12 dostawy sprzętu jednorazowego - akcesoria do respiratorów

Termin składania ofert upływa w dniu  04.06.2012 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 04.06.2012 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 25.05.2012

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 25.05.2012

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 25.05.2012

wyjasnienia do siwz - data publikacji 31.05.2012

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - data publikacji 06.06.2012


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2012-05-25
Liczba wyświetleń: 323

Wróć
  
    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image