image
Usługi medyczne  >  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   Zaloguj
image

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

informuje, iż od dnia 01 marca 2011 roku, od godziny 1800 świadczyć będzie usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia będą udzielane codziennie od godziny 1800 do 800 następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia opieki nocnej i świątecznej obejmują:

 1. ambulatoryjną:

 • dolegliwości związane z chorobami przewlekłymi, np. napad astmy,

 • infekcje dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,

 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,

 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,

 • biegunki i wymioty,

 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

 •  
 • zaburzenie psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 1. wyjazdową pomoc lekarska

 • lekarską opiekę wyjazdową, dla osób, których zdrowie nie pozwala skorzystać z ambulatoryjnej pomocy lekarskiej.

 1. pielęgniarską opiekę wyjazdową zapewniającą ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. iniekcje.

Ze świadczeń opieki całodobowej nie należy korzystać celem uzyskania:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

 • recepty na stosowane stałe leki związane ze schorzeniem przewlekłym,

 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

 • skierowania do specjalisty.

 

Numer telefonu do ambulatorium

i pomocy wyjazdowej:

 

62 595 13 00

    Copyright 2009 by ZZOZ Ostrów Wielkopolski   
image