Login    
 Article Details
FDZP.226.40.2020 ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2021 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 28.12.2020

SIWZ - data publikacji 28.12.2020

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 28.12.2020

JEDZ - data publikacji 28.12.2020

Pozostałe załączniki - data publikacji 28.12.2020


Written By: zamowienia
Date Posted: 12/28/2020
Number of Views: 370

Return