Login    
 Article Details
FDZP.226.38.2020.Dostawa materiałów opatrunkowych i preparatów do leczenia ran

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2021 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28.01.2021 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 23.12.2020 r.

SIWZ- data publikacji 23.12.2020 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 23.12.2020 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy- data publikacji 23.12.2020 r.

Załącznik nr 1A Formularz asortymentowo-cenowy- data publikacji 23.12.2020 r.

Załącznik nr 3 JEDZ-data publikacji 23.12.2020 r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej- data publikacji 23.12.2020 r.


 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 12/23/2020
Number of Views: 462

Return