Login    
 Article Details
FDZP.226.39.2020 Dostawa łóżek obserwacyjnych, IOM i ortopedycznych z szafkami przyłóżkowymi

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020 r o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 14.12.2020 r o godz. 10:30

 

NOWY TERMIN !!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2020 r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 16.12.2020 r o godz.10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 07.12.2020

SIWZ- data publikacji 07.12.2020

Formularz ofertowy - data publikacji 07.12.2020

Wzór umowy - data publikacji 07.12.2020

Pozostałe załączniki - data publikacji 07.12.2020

Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 07.12.2020

ZMIANA Ogłoszenia - data publikacji 11.12.2020

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 11.12.2020

Odpowiedzi II na pytania - data publikacji 11.12.2020

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 16.12.2020

WYNIK postępowania - data publikacji 18.12.2020


Written By: zamowienia
Date Posted: 12/7/2020
Number of Views: 297

Return