Login    
 Article Details
FDZP.226.35.2020 Dostawa leków dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 20.11.2020 r.

SIWZ- data publikacji 20.11.2020 r.

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy- data publikacji 20.11.2020 r.

Załącznik nr 3 JEDZ- data publikacji 20.11.2020 r.

Pozostałe załączniki do SIWZ- data publikacji 20.11.2020 r.

WYBÓR ofert - data publikacji 25.01.2021 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/20/2020
Number of Views: 693

Return