Login    
 Article Details
FDZP.226.36.2020 Aktualizacja i rozbudowa istniejącego informatycznego systemu administracyjnego

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2020 r. o godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert w dniu 30.11.2020 r. o godz.10:30

Nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 18.11.2020 r.

SIWZ- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia- data publikacji 18.11.2020 r.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ Podstawy wykluczenia- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki udziału- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ Podwykonawcy - data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ Grupa kapitałowa- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu- data publikacji 18.11.2020 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy- data publikacji 18.11.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 27.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 27.11.2020 r.

Modyfikacja- SIWZ- data publikacji 27.11.2020 r.

Modyfikacja- Formularz ofertowy- data publikacji 27.11.2020 r.

Modyfikacja- Projekt umowy- data publikacji 27.11.2020 r.

Załącznik do umowy- Umowa powierzenia danych osobowych- data publikacji 27.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 02.12.2020 r.

Wynik- data publikacji 10.12.2020 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/18/2020
Number of Views: 593

Return