Login    
 Article Details
FDZP.226.34.2020 DOSTAWA LEKÓW - ALBUMINY LUDZKIE

Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.10.2020r o godz. 10:30

Ogłoszenie - data publikacji 30.09.2020r

SIWZ - data publiakcji 30.09.2020r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 30.09.2020r

Załącznki do SIWZ- data publikacji 30.09.2020r

Istotne postanowienia umowy - MODYFIKACJA - data publikacji   01.10.2020r

Odpowiedzi na pytania - data publiacji 06.10.2020r

Informacja z otwarcia ofert- data publiacji 09.10.2020r

Wyniki z postępowania - data publiacji 21.10.2020r

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/30/2020
Number of Views: 343

Return