Login    
 Article Details
FDZP.226.30.2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZACJI

  Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2020 r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 07.10.2020 r. o godz. 10:30

 

NOWY TERMIN!!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.10.2020 r. o  godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 24.09.2020

SIWZ - data publikacji 24.09.2020

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 24.09.2020

Pozostałe załączniki - data publikacji 24.09.2020

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 05.10.2020

Zmiana OGŁOSZENIA - data publikacji 05.10.2020

Odpowiedzi - data publikacji 07.10.2020

Wzór umowy ZMODYFIKOWANY - data publikacji 07.10.2020

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 12.10.2020

WYNIK- data publikacji 18.11.2020

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/24/2020
Number of Views: 411

Return