Login    
 Article Details
FDZP.226.29.2020 Przebudowa Oddziału Internistycznego - II etap

Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2020 r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 02.10.2020 r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 17.09.2020

SIWZ - data publikacji 17.09.2020

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 17.09.2020

Dokumentacja techniczna - data publikacji 17.09.2020

Pozostałe załączniki - data publikacji 17.09.2020

Uzupełnienie dokumentacji - data publikacji 24.09.2020

Uzupełnienie dokumentacji POPRAWIONE - data publiakcji 25.09.2020

Odpowiedzi na pytania I - data publikacji 28.09.2020

Inwentaryzacja - data publikacji 28.09.2020

Stolarka - data publikacji 28.09.2020

Odpowiedzi na pytania II - data publikacji 29.09.2020

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 02.10.2020

Informacja o UNIEWAŻNIENIU postępowania - data publikacji 20.11.2020


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/17/2020
Number of Views: 861

Return