Login    
 Article Details
FDZP.226.28.2020 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla PRACOWNI HEMODYNAMIKI

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2020r o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 16.10.2020r o godz.10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 08.09.2020r

SIWZ - data publikacji 08.09.2020r

JEDZ - data publikacji 08.09.2020r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 08.09.2020r

Pozostałe załączniki - data publikacji 08.09.2020r

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy POPRAWIONY - data publikacji 29.09.2020

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/8/2020
Number of Views: 488

Return