Zaloguj    
image
Rozbudowa SOR

 

 

Rozbudowa SOR i zakup sprzętu medycznego z uwzględnieniem stanowisk

wstępnej intensywnej terapii dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 5 585 369,39 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 399 730,38 zł

 

Umowa o dofinansowanie  nr POIS.09.01.00-00-0026/16 podpisana została w dniu 17 listopada 2016 r.

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego w południowej Wielkopolsce.

 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu infrastruktury i stopnia wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Realizacja projektu w sposób pośredni przyczyni się do zwiększenia dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz skuteczności udzielania świadczeń w stanie nagłego zagrożenia życia, poprawę możliwości diagnostycznych, zmiejszenie czasu oczekiwania pacjentów SOR oraz poprawę komfortu pacjentów przebywających w oddziale.

 

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem kompleksowym i dotyczy rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiekszenie liczby stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla osób dorosłych z 2 do 5, utworzenie 2 nowych stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby stanowisk w obszarze obserwacyjnym z 6 do 8.

Zakres projektu obejmuje również dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Realizacja projektu przewidziana została na lata 2016-2018.

 

poniżej Szpitalny Oddział Ratunkowy (wizualizacja)

 

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

 

 

Marzec 2018 - zakończenie robót budowlanych

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2017r.

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2017r.

 

 

 

 

Lipiec 2017r.

 

 

 

 

 

 

Maj 2017 r.

 Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

 

 

 

 

 

 

15 maja 2017 r.                                                                                                                                                       
 Uroczyste podpisanie umowy w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie robót budowlanych dla zadania „ Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.” 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.