Login    

30-05-2022

 

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim 

zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

z 30.05.2022 r. na 31.05.2022 r.

 

w konkursie ofert na:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

  1.  kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Oddziale Neurologicznym.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

29-04-2022

 

Rozstrzygnięcie

w konkursie ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą, w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym:

1)lek. Andrysiewicz Krzysztof

2)lek. Barwiński Tomasz

3)lek. Gabrylewicz Tomasz

4)lek. Gamski Maciej

5)lek. Kobyłecki Andrzej

6)lek. Link Rafał

7)lek. Navarro-Kuczborks Natalia

8)lek. Mazurek Ewa

9)lek. Kałużna-Oleksy Marta

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

1.zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1)lek. Stangret Elżbieta

2)lek. Rynio Witold

3)lek. Kaszewska Izabela

4)lek. Borkowski Bartosz

5)lek. Chvankina Viktoryia

2.Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

1)lek. Puchalski Tadeusz

2)lek. Puchalski Michał

3.Oddziale Chirurgii Ogólnej

1)lek. Olanicki Aleksander

2)lek. Chruścicki Zbigniew

3)lek. Kowalski Grzegorz

4)dr n.med. Witkowski Artur

5)lek. Hajdukiewicz Andrzej

4.Oddziale Geriatrycznym

1)lek. Sikorski Jakub

2)lek. Ponitka Michał

5.Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

1)lek. Mikołajczyk Adrian

2)lek. Bęcki Marcin

3)lek. Pyszel Krystian

4)lek. Szymczak Tomasz

5)lek. Śmiłowicz Rafał

6)lek. Kaźmierczak Grzegorz

6.Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

1)lek. Kubska Bożena

7.Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

1)lek. Kubska Bożena

2)lek. Dudek-Tuliszka Liliana

8.Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

1)lek. Mazik Wojciech

2)lek. Maciejewski Marcin

3)lek. Woszczyna Włodzimierz

4)lek. Kucharava Maryna

9.Oddziale Internistycznym odcinek „A”

1)lek. Malik Beata

2)lek. Maślak Marcin

3)lek. Kaźmierczak Katarzyna

10.Oddziale Internistycznym odcinek „B”

1)lek. Grzelak Arkadiusz

2)lek. Kaźmierczak Katarzyna

11.Oddziale Kardiologicznym

1)lek. Gamski Maciej

2)lek. Trawczyńska Agnieszka

3)lek. Wiewiórkowski Michał

12.Oddziale Medycyny Paliatywnej

13.Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1)lek. Misiak Krzysztof

2)lek. Buszewska Grażyna

3)lek. Makles Anna

4)lek. Frasunkiewicz Marzena

5)lek. Tuzel Katarzyna

14.Karetce Neonatologicznej

1)lek. Frasunkiewicz Marzena

2)lek. Buszewska Grażyna

15.Oddziale Neurologicznym

1)lek. Dutkiewicz-Bogudzińska Sylwia

2)lek. Szczepaniak Justyna

3)lek. Śliwińska Beata

4)lek. Karnicka Agnieszka

5)lek. Sukienniczak Robert

6)dr n.med. Adamczak-Ratajczak Agnieszka

16.Oddziale Pediatrycznym

1)lek. Nowacka Sylwia

2)lek. Lisiecka Katarzyna

3)lek. Krzyżanek-Rogala Martyna

4)lek. Borowiec Marta

17.Zakładzie Patomorfologii

1)lek. Wabik Cezary

18.Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar niezabiegowy

1)lek. Gaździak Grzegorz

2)lek. Koperski Rafał

3)lek. Maślak Marcin

4)lek. Michalak Maciej

5)lek. Stangret Adam

6)lek. Szymankiewicz Maciej

7)lek. Woliński Aleksander

8)lek. Wilisowski Arkadiusz

9)lek. Filipczak Sebastian

19.Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy

1)lek. Chruścicki Zbigniew

2)lek. Godziębski Dariusz

3)lek. Koperski Rafał

4)lek. Kaźmierczak Grzegorz

5)lek. Pszczółkowski Piotr

6)lek. Śmiechura Łukasz

7)lek. Wilisowski Arkadiusz

20.Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy  dla dzieci i młodzieży

1)lek. Brzyszcz Maciej

2)lek. Grzelak-Bugaj Ewa

3)lek. Krzykawska-Gałuszek Anna

4)lek. Nowak Małgorzata

5)lek. Puchalski Jakub

6)lek. Wolff Maria

21.Zespołach Ratownictwa Medycznego

1)lek. Dojwa Ryszard

2)lek. Herzog Barbara

3)lek. Maślak Marcin

4)lek. Szymankiewicz Maciej

5)dr n.med. Witkowski Artur

 

na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w:

1.Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1)dr n.med. Kostyrka Włodzimierz

2.Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

1)lek. Dudek-Tuliszka Liliana

 

_______________________________________________________________________________________________

28-04-2022

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim 

zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

z 28.04.2022 r. na 29.04.2022 r.

 

w konkursie ofert na:

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą, w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym;

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

1.zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2.Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

3.Oddziale Chirurgii Ogólnej

4.Oddziale Geriatrycznym

5.Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

6.Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

7.Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

8.Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

9.Oddziale Internistycznym odcinek „A”

10.Oddziale Internistycznym odcinek „B”

11.Oddziale Kardiologicznym

12.Oddziale Medycyny Paliatywnej

13.Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.Karetce Neonatologicznej

15.Oddziale Neurologicznym

16.Oddziale Pediatrycznym

17.Zakładzie Patomorfologii

18.Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar niezabiegowy

19.Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy

20.Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy  dla dzieci i młodzieży

21.Zespołach Ratownictwa Medycznego

 

na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w:

1.Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2.Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

___________________________________________________________________________________________

  
image
KOMUNIKATY