Login    
  
image
AKTUALNOŚCI

 

ZZOZ w Ostrowie Wlkp. zaprasza na zebranie zespołu ds. promocji zdrowia w dniu 7 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 (zmiana godziny).

  

 

 

Rozstrzygnięcie

w konkursie ofert na:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

L.p

Nazwisko i Imię

1

Aleksandrowicz Monika

2

Aniołowska Monika

3

Bartkowiak Agnieszka

4

Bertrand Aleksandra

5

Binduga Anna

6

Błaszczyk Adrian

7

Bocian Monika

8

Bogusławska Iwona

9

Brylińska-Mrozek Barbara

10

Chądzyński Łukasz

11

Czubak Agnieszka

12

Czubak Sylwia

13

Dąbrówka Ilona

14

Dębowska Beata

15

Dopierała Hanna

16

Dyc Iwona

17

Ferenc-Peciak Marzenna

18

Frankiewicz Agnieszka

19

Galęzka Violetta

20

Galusik Milena

21

Garstka Urszula

22

Godziębska Dorota

23

Górecka Kinga

24

Graja Anna

25

Grajek Magdalena

26

Haraś Marzena

27

Hełka Krystyna

28

Janiak Marzena

29

Jasińska Katarzyna

30

Józefiak Albina

31

Kania Ewelina

32

Katarzyniak Krystyna

33

Klimowicz Iwona

34

Kmieć Małgorzata

35

Kokot Alina

36

Konieczna Barbara

37

Kopras Magdalena

38

Krymarys Monika

39

Kunert Paweł

40

Kusińska Jolanta

41

Lesiewicz Małgorzata

42

Lewandowska Aneta

43

Ludwiczak Oliwia

44

Majchrzak Małgorzata

45

Markowska-Kocik Katarzyna

46

Mastej Barbara

47

Matuszak Jolanta

48

Musiał Maria

49

Nowak Maria

50

Orszulak Monika

51

Osiak Magdalena

52

Osiak Seweryn

53

Pawlak Ewa

54

Pawlak Oktawia

55

Piaskowska Patrycja

56

Piekarska Agata

57

Pinkiewicz Renata

58

Płocharz Agnieszka

59

Półtorak Joanna

60

Przybylska Halina

61

Przybył Małgorzata

62

Przybyłek Aneta

63

Puchała Rafał

64

Ratuszna Izabela

65

Rosada Bartosz

66

Rosik Honorata

67

Silke-Kaczmarek Anna

68

Smółka Alina

69

Sobczak Halina

70

Sobczak Joanna

71

Sobczak Marzanna

72

Sosińska Danuta

73

Strumińska Katarzyna

74

Szóstak Anna

75

Turowska Bogna

76

Twardy Iwona

77

Walczak-Maćkowiak Aneta

78

Walerowski Piotr

79

Wawrzyniak Agata

80

Wawrzyniak Aneta

81

Wiśniewska Małgorzata

82

Właśniak Agata

83

Woźniak Małgorzata

84

Woźniak Paulina

85

Zdyb Aneta

86

Zmyślona Barbara

 

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (z wyłączeniem Zespołów Ratownictwa Medycznego).


 

L.p

Nazwisko i Imię

1

Kopyść Hubert

2

Kapitaniak Michał

3

Sadowski Jarosław

4

Skolarska Paulina

5

Ulatowski Tomasz

6

Balcerczyk Krystian

7

Jędraszczyk Marzena

8

Juszczak Maciej

9

Błoch Michał

 

  

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

z 26.10.2022 r. na 27.10.2022 r.

 

w konkursie ofert na:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (z wyłączeniem Zespołów Ratownictwa Medycznego).

  

 

INFORMACJA:

W DNIU 29, 31 PAŹDZIERNIK ORAZ 2 LISTOPAD 2022 R.
PUNKT POBRAŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

POK. NR 6 PORADNIE SPECJALISTYCZNE
BEDZIE NIECZYNNY Z POWODU REMONTU. 

  

 

 

IFORMUJEMY, IŻ 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
ZAKŁAD MEDYCYNY PRACY
BEDZIE NIECZYNNY.

  

 

 

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza konkurs ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (z wyłączeniem Zespołów Ratownictwa Medycznego).

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje szacunkowo liczbę około 160 000 ubezpieczonych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem ofertowym można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.osw.pl . Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń Szpitala.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych (pokój 14, tel. 62 595 11 33) Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2022 r. w Gabinecie Dyrektora ZZOZ o godz. 13.30.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26.10.2022 r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala www.szpital.osw.pl

Termin związania ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie- konkurs-2022

PROJEKT - UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PIELĘGNIARKA,POŁOŻNA

Szczegółowe warunki konkursu-2022

Załącznik Nr 1 - oferta pielęgniarki lub położnej na świadczenie usług w oddziałach ZZOZ

Załącznik Nr 2 - oferta ratownika medycznego  na świadczenie usług w SOR ZZOZ

  

 

 

 

Z powodu braku ofert w pierwszym przetargu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 9.348,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 29.09. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 30 września 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 19-29 września 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 25.07. 2022 roku


Ogłoszenie

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 11.685,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 1.08. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 1 sierpnia 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 26-29 lipiec 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  


Informujemy, iż 17 czerwca 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

 

 

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W ZZOZ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 • W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 I OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM W TYM ZAKRESIE, WYDAJE SIĘ NINIEJSZE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 • PRZY ŁÓŻKU PACJENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE TYLKO JEDNA OSOBA, EWENTUALNIE NASTĘPNI ODWIEDZAJĄCY WCHODZĄ, GDY POPRZEDNIA OSOBA OPUŚCI ODDZIAŁ

 • CZAS JEDNORAZOWEJ WIZYTY MOŻE TRWAĆ MAKSYMALNIE 2 GODZINY.

 • ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA MASECZEK W TRAKCIE ODWIEDZIN. RODZINY NIE RESPEKTUJĄCE TEGO NAKAZU NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA ODDZIAŁ

 • PRZED KAŻDORAZOWYM WEJŚCIEM NA SALĘ CHORYCH ORAZ PO JEJ OPUSZCZENIU KONIECZNA JEST DEZYNFEKCJA RĄK

 • NA SALACH CHORYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ SIADANIA NA ŁÓŻKACH PACJENTÓW, KŁADZENIA NA NICH ODZIEŻY WIERZCHNIEJ I INNYCH PRZEDMIOTÓW

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN PRZEZ OSOBY PREZENTUJĄCE OBJAWY AKTYWNEJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH LUB PRZEWODU POKARMOWEGO

 • FORMA UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW NADAL POZOSTAJE TELEFONICZNA W GODZINACH: 12:00 – 14:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, POD NUMERAMI TELEFONÓW WŁAŚCIWYCH DLA DANYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

 

 

  OBOWIĄZUJĄCE GODZINY ODWIEDZIN CHORYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK A: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK B: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU: GODZ. 14.00– 17.00

 • ODDZIAL LARYNGOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ: GODZ. 12.00 – 15.00

 • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY: GODZ. 12.00 – 14.00 ORAZ 16.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ PALIATYWNY: GODZ. 11.00 – 14.00

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI: GODZ. 10.00 – 12.00

 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: TYLKO MATKI NOWORODKÓW

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII: GODZ. 12.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ANESTZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI: 13.00 – 18.30

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH ZAMKNIĘTY ZOSTAJE PUNKT PRZYJĘĆ PACZEK DLA PACJENTÓW.

 

 

W/W ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2022 ROKU DO ODWOŁANIA.

 

  

Page 1 of 25First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  
informacja

 

 

 

szkola rodzenia

 

 

 

sterylizacja

 

laboratorium

 

medycyna pracy

 

catering