Login    
  
image
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY


  Kierownik oddziału: lek. Justyna Kasznia:

  • specjalista psychiatrii i dorosłych,
  • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psychoterapeuta


Z-ca kierownika : lek Sylwia Szwedowska-Tarczyńska – specjalista psychiatra.

Asystenci:     

1. lek. Marian Nagler – specjalista psychiatra, - specjalista chorób wewnętrznych                 
2. lek. Maciej Michalski – specjalista medycyny sądowej,  - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych
3. lek. Marta Kołata – w takcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych

Psycholodzy:

1.mgr Justyna Cellmer – psycholog, psychoterapeuta
2.mgr Renata Smit – psycholog
3. mgr Cecylia Krystek-Andrzejewska – psycholog

Terapeuci zajęciowi:
1. Izabela Białas
2. Beata Kasprzyk

Zespół pielęgniarski składa się z 18 osób, z czego większość posiada dodatkowe kwalifikacje podyplomowe i długoletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Tel. kontaktowy:
62 595 11 11 – sekretariat szpitala

62 595 12 86 – dyżurka pielęgniarska oddziału psychiatrycznego

Nasz oddział składa sie z 2 pododdziałów:

Odcinek A – 20 łóżek – Oddział obserwacyjno – diagnostyczny
Odcinek B – 20 łóżek – Oddział otwart terapeutyczny

Posiadamy sale 2 i 4 osobowe, ze wspólnym węzłem sanitarnym. W każdym oddziale posiadamy świetlicę terapeutyczną.
Obok leczenia farmakologicznego, w oddziale jest prowadzona psychoterapia (indywidualna i grupowa), diagnostyka psychologiczna i laboratoryjna. Obydwa oddziały działają zgodnie z zasadami społeczności terapeutycznej (spotkania 1 raz w tygodniu – odcinek A, 4 razy w tygodniu - odcinek B).

W ramach terapii zajęciowej pacjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, plastycznych i relaksacji.
Pacjenci mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych.

Odwiedziny pacjentów odbywają się od godz. 12.00 do 18.00.

Informacji na temat stanu zdrowia udziela ordynator oddziału lub jego zastępca od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00. Ze względu na zachowanie anonimowości pacjentów  i tajemnicy lekarskiej nie udzielamy informacji telefonicznych o pacjentach przebywających w tutejszym oddziale.

Zajmujemy się głównie leczeniem zaburzeń depresyjnych i lękowych, ale również pomagamy osobom w stanie ostrej psychozy (odcinek A).

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą medyczną.