Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

 
Kierownik Oddziału : lek. Justyna Lisowska – specjalista neurolog
telefon: 62 5951433
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Wioletta Zawadzka – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
telefon: 62 5951434
 
Asystenci:
lek. Sylwia Dutkiewicz - Bogudzińska – z-ca ordynatora – specjalista neurolog
lek. Justyna Szczepaniak – specjalista neurolog
lek. Sławomir Marciniak – specjalista neurolog
lek. Agnieszka Karnicka – rezydent
lek. Robert Sukienniczak – rezydent
 
dyżurka lekarska - telefon: 62 5951432
e-mail: neurologiaostrow@wp.pl
 
Lekarze dodatkowo dyżurujący:
lek. Agnieszka Ratajczak
lek. Rafał Marszał
Analityk medyczny – Ilona Rajek
Sekretarka medyczna – Dorota Ziółkowska
 
Pielęgniarki:
18 pielęgniarek , w tym 2 ze  specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego,  2 ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego, 2 ze specjalizacją pielęgniarstwa internistycznego,  3 po kursie pielęgniarstwa anestezjlogicznego, 1 pielęgniarka po kursie opieki długoterminowej
3 opiekunki medycznego 1 sanitariuszka.
 
Rehabilitanci:
Longina Mieżyńska
Piotr Latajka
 
Logopeda:
mgr Małgorzata Gaicka
 
Lokalizacja: I piętro, budynek główny Szpitala.
 
Charakterystyka Oddziału
 
W obrębie Oddziału Neurologii od początku 2012r., funkcjonuje Pododdział Udarowy.
Oddział dysponuje 30 łóżkami.
Pododdział Udarowy to 16 łóżek,  z czego wyodrębniona jest 12-osobowa sala udarowa, wyposażona w nowoczesną aparaturę , pozwalającą na sprawowanie intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu.
W Pododdziale Udarowym leczone są schorzenia OUN o podłożu naczyniowym, czyli udary mózgu – niedokrwienny, krwotoczny, krwawienie podpajęczynówkowe.
U pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, po starannej weryfikacji, wykonuje się trombolizę dożylną.
 
W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów z:

  • chorobami naczyniowymi, udary mózgowe niedokrwienne, krwotoczne, naczyniaki, tętniaki
  • procesami nowotworowymi układu nerwowego
  • chorobami układu pozapiramidowego (m. in. choroba Parkinsona)
  • zespołami otępiennymi (choroba Alzheimera)
  • stwardnieniem rozsianym, padaczką, bólami głowy
  • chorobami nerwowo-mięśniowymi
  • zespołami bólowymi korzeniowymi

 
Oddział dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), USG naczyń dogłowowych, USG przezczaszkowe, USG serca, elektromiografia (emg), elektroencefalogram (eeg), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym pełni całodobową opiekę nad chorymi. Przyjęcia odbywają się w ramach tzw.”ostrego dyżuru” dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie z objawami udaru mózgu, wstępnie kwalifikującymi się do leczenia trombolitycznego – dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego i dla okolicznych powiatów.
 
Informacje dla pacjentów:
Pacjenci z objawami przewlekłymi, posiadający tzw. “skierowania planowe”,  mogą zgłaszać się ze skierowaniem na Izbę Przyjęć Szpitala, od poniedziałku do piątku, w godzinach dopołudniowych.
Pacjent ze skierowaniem każdorazowo badany jest przez lekarza Oddziału. Po zbadaniu zapada decyzja, czy pacjent wymaga hospitalizacji, a jeśli tak, to w jakim trybie ma być hospitalizowany (przyjęcie tzw. “planowe” lub pilne).
 
 

  
image
Galeria