Login    
  
image
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ im. Jana Pawła II
p.o Kierownika : dr n. med. Marek Widenka

p.o Pielęgniarka Oddziałowa : mgr Grażyna Sobczak specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
tel. ( 62 )591-59-88

Lokalizacja: ul. 3 Maja 35, Ostrów Wielkopolski

Oddział funkcjonuje w strukturach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej od stycznia 2005 r. Posiada 15 łóżek.
 
Zasady udzielania świadczeń opieki paliatywnej w Oddziale Medycyny Paliatywnej :
W Oddziale Medycyny Paliatywnej  udzielane są świadczenia świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z późn.zm.
Wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej dla osób dorosłych :

 • ICD– 10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
 • C00– D48 Nowotwory
 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • B20– B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności
 • (HIV)
 • G10– G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • I42– I43 Kardiomiopatie
 • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L89 Owrzodzenie odleżynowe


Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 • leczenie innych objawów somatycznych;
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 • rehabilitację;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w Oddziale Medycyny Paliatywnej,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze


Skierowanie na Oddział Medycyny Paliatywnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Ostateczną  decyzję o objęciu świadczeniobiorcy opieką paliatywną  podejmuje Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej.
Kwalifikacja świadczeniobiorcy do żywienia dojelitowego i pozajelitowego odbywa się w szpitalu.
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dotyczy świadczeniobiorców, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną diety kuchennej, wymagają długotrwałego przewidywanego dłużej niż 30 dni, podawania substancji odżywczych tj. białka lub źródeł białka, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody, w sposób inny niż doustnie przy użyciu kompletnej diety przemysłowej; ilość diety powinna być dostosowana do aktualnego zapotrzebowania białkowo-energetycznego chorego, przy czym jej ilość docelowo (nie dłużej niż w ciągu 14 dni) nie może być mniejsza niż 20 kcal/kg masy ciała w przypadku osoby dorosłej;
Żywienie dojelitowe może być zastosowane u chorych, u których wytworzono dostęp sztuczny do przewodu pokarmowego, gdyż nie jest możliwe odżywianie drogą doustną, przy zachowanej czynności przewodu pokarmowego;
Żywienie pozajelitowe jest stosowane u chorych, u których niemożliwe jest żywienie przez przewód pokarmowy; wszystkie niezbędne substancje odżywcze w przypadku żywienia pozajelitowego podawane są drogą dożylną; Chory żywiony dojelitowo i pozajelitowo jest monitorowany w celu oceny skuteczności leczenia, objawów niepożądanych oraz stanu zdrowia, którego zmiany mogą wymagać modyfikacji leczenia żywieniowego; monitorowanie odbywa się zgodnie z indywidualnym planem leczenia i obejmuje stan ogólny i stan metaboliczny chorego ze szczególną oceną tych narządów i układów, których czynność może ulec upośledzeniu z powodu prowadzonego leczenia lub choroby podstawowej;
Przy żywieniu drogą inną niż naturalna, świadczeniodawca wykonuje badania zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta, nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące:

 • jonogram (sód, potas, magnez, fosfor, wapń),
 • glikemia,
 • lipidogram,
 • mocznik i kreatynina,
 • morfologia z rozmazem,
 • próby wątrobowe: Aspat, Alat, GGTP, fosfataza alkaliczna,
 • układ krzepnięcia (APTT, INR);

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe jest realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; rodzajem diety oraz zasadami podaży diety. Zapobieganie, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku powikłań są zgodne ze standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.