Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KIEROWNIK:  dr n. med. WŁODZIMIERZ KOSTYRKA
tel. 62 5951251
Z-CA KIEROWNIKA:  lek.  ELŻBIETA STANGRET
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr IWONA SZYMANKIEWICZ

specjalistka.w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.


Informacja całodobowa pod numerem telefonu: 
62 5951251
62 5951363

e-mail anestostrow@gmail.com


ASYSTENCI:
1.    dr n. med. KAROL ROGACKI  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
2.    lek. med. WITOLD RYNIO  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii        
3.    lek. med. IZABELA KASZEWSKA  – w  trakcie specjalizacji
4.    lek. med. JOANNA LUKAS   – w trakcie specjalizacji  
5.    lek. med. EUGENIA PAWLAK-PETRENKO  – w trakcie specjalizacji

LEKARZE DYŻURUJĄCY:

1.    lek. med. RAFAŁ KOPEĆ  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii        
2.    lek. med. ARTUR MIKOŁAJCZYK  – specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
3.    lek. med. AGATA OLCZAK   – specjalistka z anestezjologii i intensywnej terapii
4.    lek. med. MARIA STALMACH   – specjalistka z anestezjologii i intensywnej terapii

5. lek. med. EWA ZAWADA - specjalistka z anestezjologii i intensywnej terapii

6. lek. med. BEATA PRZYSZLAK-ZIELIŃSKA – specjalistka z anestezjologii i intensywnej ter.
7.    lek. med. ANDRZEJ WALCZAK  – specjalista I stopnia z anestezjologii
8.    lek. med. ANNA BĘGIER  – specjalistka z anestezjologii i intensywnej terapii
9.    lek. med. ROMAN MIŚKIEWICZ  –  specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii


PIELĘGNIARKI:

1.    lic. MONIKA ALEKSANDROWICZ
2.    mgr IWONA BOGUSŁAWSKA – specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
3.    lic. HANNA DOPIERAŁA
4.    piel. IWONA DYC - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
5.    piel. ANNA GRAJA - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
6.    mgr KINGA GÓRECKA
7.    mgr KRYSTYNA HEŁKA
8.    piel. MARZENA JANIAK - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
9.    lic. KATARZYNA JASIŃSKA
10.    lic. DANUTA KRAWCZYŃSKA
11.    piel. ALINA KOKOT - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
12.    mgr DOROTA KRZYŚKA - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
13.    piel. BARBARA MARCINIAK
14.    lic. MARLENA MĘCH
15.    lic. AGNIESZKA SKRZYPEK - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
16.    piel. ALINA SMÓŁKA
17.    piel. DANUTA SOSIŃSKA
18.    lic. OKTAWIA PAWLAK - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
19.    mgr IWONA TWARDY - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
20.    lic. ANETA WALCZAK-MAĆKOWIAK- specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.
21.    lic. MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA - specj.w dziedzinie piel.anest. i intensywnej opieki.

 

SEKRETARKI:   JOLANTA WŁAŚNIAK,  mgr ELIZA ROGACKA  

 

LOKALIZACJA:   parter, budynek główny szpitala

Ostrowski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał roku 1971 i był jednym z pierwszych terenowych oddziałów intensywnej terapii w Polsce. Obecnie, dzięki wysokim kwalifikacjom personelu, posiada akredytację i możliwość specjalizowania 5 osób w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz prowadzenia staży specjalizacyjnych dla lekarzy innych specjalności.
Oddział liczy 7 w pełni monitorowanych i zabezpieczonych aparaturą medyczną łóżek na których leczeni są pacjenci z ciężkimi schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi, chirurgicznymi i po urazach.
Lekarze i pielęgniarki oddziału zabezpieczają także od strony anestezjologicznej pracę 6 sal operacyjnych oraz gabinetów zabiegowych i diagnostycznych.